header banner
Default

Dit is gesê dat handelsbanke die veiligste banke in Europa is


Table of Contents

Handelsbanken zit in de hoek waar de prijzen vallen. De Zweedse bank sleepte onlangs al een klanttevredenheidsprijs in de wacht en is nu ook uitgeroepen tot de veiligste bank van Europa.

Dat blijkt uit onderzoek van Global Finance onder vijfhonderd commerciële banken wereldwijd. Het financiële tijdschrift stelt jaarlijks een top vijftig samen. Overigens is Rabobank de enige Nederlandse bank die de eindlijst heeft gehaald – de coöperatieve bank eindigde op de vierentwintigste plek.

“Een langetermijnvisie en stabiliteit zijn speerpunten van Handelbanken’s risicobenadering en zijn manier van bankieren”, legt Maria Hedin uit. Volgens de Chief Risk Officer van Handelsbanken zorgt de lage risicotolerantie ervoor dat de bank goed is uitgerust om ook in moeilijkere tijden succesvol te zijn.  

Handelsbanken benoemd tot veiligste bank van Europa

“De sterke mate van risicobeheersing staat aan de basis van de groei van Handelsbanken”, vult Peter Grabe (Head of Investor Relations) zijn collega aan. “Het beleid resulteert in een stabiele waardecreatie die ons in staat stelt om ten alle tijden onze klanten te ondersteunen. Ongeacht de economische situatie.”

Plek vier

VIDEO: Zweedse Handelsbanken in Emmen
RTV Drenthe

Hoewel Handelsbanken met de benoeming van de veiligste bank van Europa uiteraard een puike prestatie aflevert, eindigde men net buiten de algehele top drie. De Zweedse bank moet alleen de Royal Bank of Canada (eerste), DBS Bank (tweede) en Oversea-Chinese Banking Corporation (derde) voorrang verlenen. DBS Bank en Oversea-Chinese Banking Corporation zijn afkomstig uit Singapore.

Sources


Article information

Author: Carmen Morris

Last Updated: 1703855281

Views: 716

Rating: 4.1 / 5 (65 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmen Morris

Birthday: 1910-02-01

Address: 6868 Roberts Drive Suite 089, West Danielfort, IL 07905

Phone: +4854054792821088

Job: Pharmacist

Hobby: Sculpting, Painting, Playing Chess, Fishing, Golf, Ice Skating, Web Development

Introduction: My name is Carmen Morris, I am a variegated, unguarded, esteemed, unreserved, rare, Gifted, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.