header banner
Default

"Hij gaat kunnen doen waarvoor hij geboren is", zegt Rex, een gefrustreerd asielhond, terwijl hij een opvallende carrièrewending maakt


Table of Contents

Rex in zijn asieldagen — © if

GENT/MELLE -

Na een jaar gefrustreerd in het asiel te zitten, is Rex geslaagd voor zijn examens. Hij mag aan de opleiding beginnen om drugshond te worden. Bij het asiel konden ze niet blijer zijn. “Nu gaat hij ten volle kunnen genieten van zijn leven”, klinkt het daar.

Rex kwam in vzw Animal Trust, een hondenasiel in Melle, terecht toen hij amper zes maanden oud was. “De vorige eigenaar kon niet meer voor hem zorgen”, vertelt Eline Ghekiere. “Hij had de Mechelaar in huis genomen zonder goed en wel te beseffen hoeveel energie en uitdaging die honden nodig hebben.”

Bij Animal Trust zorgden ze zo goed als ze konden voor Rex, maar dat was geen gemakkelijke opdracht. “Mechelaars zijn sowieso geen makkelijke honden. Je moet ze constant trainen, wat niet evident is in een asiel. Een uur gaan wandelen, is slechts een opwarmer voor hen. Maar wij hebben nog een hele hoop andere honden om voor te zorgen en slechts 24 uur op een dag.”

Rex raakte gefrustreerd, ook al deden de asielwerkers nog zo hun best. “We zaten met de handen in het haar”, zegt Ghekiere. “Gelukkig hebben we twee maanden geleden een opvanggezin gevonden voor hem. Net op tijd want hij begon echt stress te krijgen.”

Een nieuw begin

Na een jaar in het asiel, kwam Rex in een opvanggezin terecht dat het gewoon is van Mechelaars te trainen. Toen ze hoorden dat een bevriende politieagent nog honden zoekt, stelden ze hun nieuwkomer voor. Rex mocht drie weken op proef om te zien of hij genoeg werklust heeft en slaagde met glans voor alle testen. “Hij mag beginnen aan zijn opleiding om drugshond te worden”, zegt Ghekiere enthousiast.

“Hij gaat daar al zijn energie kwijt kunnen. Mechelaars hebben niet alleen fysieke beweging, maar ook mentale stimulatie nodig, dus de politieschool is perfect voor hen. Ze zijn gemaakt om hard te werken. Hij gaat nu kunnen doen waarvoor hij geboren is en ten volle kunnen genieten van zijn leven.”

Wil je vzw Animal Trust sponsoren? Surf dan naar de website.

Sources


Article information

Author: Jeffrey Acosta

Last Updated: 1704168842

Views: 481

Rating: 4.1 / 5 (43 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeffrey Acosta

Birthday: 2018-12-09

Address: 301 Fleming Alley, Curryshire, NV 62746

Phone: +3812291034532044

Job: Construction Manager

Hobby: Gardening, Fishing, Soccer, Card Collecting, Photography, Kite Flying, Skydiving

Introduction: My name is Jeffrey Acosta, I am a unyielding, persistent, Open, accessible, accomplished, daring, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.